info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

SKALSKYDD

Skalskyddet består av två passager. I huvudentrén finns en låst dörr med kortläsare. Besökare identifierar sig framför kameran innan dygnet runt-personal elektroniskt öppnar den första passagen. Vid dörr 2 möter driftpersonal upp för ID kontroll och inskrivning innan besökare släpps in i anläggningen. Alla utomstående besökare genomgår inpasseringsprocessen. Videokameror i gångarna spelar in, tidsstämplar och sparar all aktivitet i anläggningen. Endast utvald Fiberdata-personal äger rätt att administrera system för accesskontroll, larm och andra säkerhetssystem.

ÖVERFALL & BEREDSKAP

Fiberdata har ett säkerhetsföretag på beredskap i det fall överfall eller andra hot identifieras. Säkerhetsbolaget besöker anläggningen fysiskt i enlighet med ett fastställt avsynings och kontrollprotokoll.

BRAND

Anläggningen övervakas av egen dygnet runt-bemanning genom den NOC som befinner sig inne i berget. Personalen arbetar på skift dygnet runt och har tillgång till kameror för kontinuerlig insyn i de olika hallarna. Hallarna är även utrustade med rök och branddetektorer. I det fall en detektor känner av rök eller brand utlöses ett larm. NOC-personalen avsynar först kameror och kan sedan fysiskt besöka hallen där larmet utlösts inom 60 sekunder. Vår strategi är att bekämpa brand lokalt på mycket kort tid med hjälp av vår brandbekämpningsutbildade personal. Denna typ av släckning är den säkraste och snabbaste åtgärden, samtidigt som vare sig utrustning eller personal kommer till skada, jämfört med traditionella släckgranater, gas eller dylika lösningar som påverkar hela hallen. Vi följer en rutin som utarbetats tillsammans med räddningstjänsten i Gävle.

KATASTROFPLAN

I berget finns en egen utsprängd nödutgång som används i det fall den primära ingången skulle vara blockerad eller på något sätt oanvändbar. Räddningstjänsten är kopplad till anläggningen och kan beredas åtkomst via någon av de två redundanta vägarna.

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden