info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

INTE BARA VÅRA MASKER ÄR GRÖNA!

Fiberdata är miljöcertifierade (ISO 14001) sedan 2009. Under 2015 gjorde vi om certifieringen av vårt miljöarbete för ytterligare 3 år. Vi arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda och har gjort goda förbättringar under perioden 2010-2015.

MILJÖMÄRKT ELEKTRICITET

Med källmärkt el från Gävle Energi garanterar vi att den totala elförbrukning täcks av en kraftproduktion baserad på förnybar energi som vind, vatten och biobränsle. Den källmärkta kraften kommer från vindkraftverket Oskar i Gävle hamn, från ångturbinen Olga vid biokraftvärmeverket Johannes i Gävle, biokraftvärmeverket Granskär i Söderhamn och från flera lokala vattenkraftverk i regionen. Vid behov kompletteras elen med ren vattenkraft från älvar i Norrland. En garanti som tvingar elproducenterna att använda miljöanpassade metoder för att producera den el vi köper för din räkning. Vi ser det som en snäll form av gisslantagande som bidrar till en bättre miljö.

KYLANLÄGGNING

Med hjälp av kylvatten från djupbrunnen under Area X producerar Fiberdata en effektiv och miljövänlig kyla till anläggningen. Kylslingan växlas med hjälp av kompressor för att öka effektiviteten jämfört med lösningar som bygger på direktverkande och eldrivna kylaggregat.

SERVRAR OCH UTRUSTNING

All utrustning i Area X väljs noggrant med urvalskriteriet att den skall vara energismart. Detta gäller servrar, nätverk, routrar, brandväggar och liknande utrustning. Vi arbetar med HP, Dell och Huawei som har branschledande produkter gällande energieffektivitet och funktion. I våra urvalskriterier ingår bland annat strömförbrukning, intelligenta och smarta strömsparfunktioner materialval i elektronikproduktionen samt leverantörernas förmåga att följa standarder och certifiering som tex ROHS, REACH, EPEAT®’s, ENERGY STAR, 80 PLUS PROGRAM, IEEE802.3az, ALS och AHM. Varför inte arbeta grönt som våra Superhjältar.

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden