info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

VÅR MILJÖPOLICY

Fiberdata AB ska i sin verksamhet aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Det innebär att vi tillämpar och utvecklar IT-lösningar i vår egen verksamhet som begränsar resandet, skapar affärsnytta och positiva miljöeffekter hos oss och våra kunder.

  • Vår strävan är att alltid hitta klimatsmarta lösningar.
  • Miljöhänsyn ska ses som en naturlig del av affärsprocessen och därmed integreras i hela vår verksamhet.
  • Vi ska i alla sammanhang uppfylla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som riktar sig mot vår verksamhet.
  • Vi ska ständigt arbeta med förbättringar med syfte att minska miljöbelastningen, dels från de produkter och tjänster vi utvecklar, dels från vår egen dagliga verksamhet.
  • Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar för miljön och förstå vad hon eller han kan bidra med för att minska företagets miljöpåverkan.

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden