info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

DU ÄR ALLTID UPPKOPPLAD

I Area X har vi lagt stor vikt vid säkerhet. En del av detta säkerhetstänk är givetvis driftsäkerheten. I driftsäkerhetsarbetet ingår att man eliminerar så-kallade ”single point of failure” (SPOF). Vår senaste investering i arbetet med att eliminera SPOF:s är ombyggnationen av vårt backbonenät.

 

Redundant Backbone Genom att bygga två helt separata förbindelser från berget och till internet försäkrar vi oss om att kommunikationen är så säkrad mot avbrott som det är möjligt. Dessa förbindelser går sedan två helt olika vägar till våra anslutningspunkter mot internet i Stockholm.

Den ena punkten ligger hos Telecity i Bromma, den andra centralt i Stockholm. Bägge dessa transitanslutningar har sedan dubbla peeringpunkter mot internet. Allt för att du som kund skall vara så säkerställd mot avbrott som det bara är möjligt.

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden