info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

Konstruktivt frukostmöte om IT hos Area-X

Ett första frukostmöte i effect+ringen ”IT-leveranser” genomfördes idag i Fiberdatas hostinganläggning Area-X.

– Mycket intressanta diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla leveranskapacitet och bättre affärer gav nog många av oss mycket att fundera över, säger dagens värd Jerker Klang. Tanken är att var och en gör de saker vi är bäst på, först då kan vi tillsammans bli riktigt starka i den komplexa värd som IT leveranser idag är. Att hitta former för samarbeten och hur affärsmodellerna kan se ut var även det uppe på bordet.

Punkter som diskuterades var bland annat att kunder inte vill köpa produkter utan lösningar. Dessa måste vara både hållbara och skalbara. Vidare berördes partnerskap, vem som ”äger” kunden samt att hålla sig ”strikt till sin nisch” och vikten av att paketera tjänster.

Alla var eniga om att det är viktigt med ett forum som detta där man har möjlighet att lära känna varandra och ännu bättre förstå vilka unika spetskompetenser som finns inom affärsnätverket effect plus+. Nästa möte i denna effect+ring kommer hållas den 28 april hos Dialect. Tema då kommer att vara ”Datakommunikation”.

 

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden