info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

Planerade driftsarbeten

Här kan du se vilka planerade driftsarbeten som finns samt vad dessa ev kan påverka våra tjänster

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden