info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

 

VÅRA HJÄLTAR TILL ER TJÄNST!

Våra hjältar har 30 års erfarenhet av serverdrift, telekommunikation och datanät. Vi tillhandahåller konsulttjänster för server, lagring, backup, nät, VPN, brandvägg och annan teknik. Våra konsulter är certifierade av de flesta på marknaden förekommande leverantörer, deras produkter och framtidens utmanande teknik.

DRIFTTJÄNSTER – Övervakning 24/7/365

Övervakning av system och tillhörande infrastruktur är ett hantverk. Att kunna se påverkan av ett avbrott i fler dimensioner och utifrån det kunna rikta sina åtgärder på ett så effektivt sätt som möjligt kräver lång erfarenhet och skräddarsydda system. Det har vi på Fiberdata.

Vår Övervakningscentral (NOC) är bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Med vårt flexibla övervakningssystem kan vi effektivt övervaka era system.

Alla avvikelser från normalt driftläge identifieras omedelbart och vi kan vidta en rad olika åtgärder:

 • Kontakt via mail, SMS, Telefon med stöd i vårt ärendehanteringssystem
 • Initial åtgärd, exempelvis omstart.
 • Utökad åtgärd, exempelvis djupare felsökning.
 • Utöka filytor
 • Rensa loggfiler
 • Addera mer RAM
 • Byta ut felande hårvara
 • Starta om applikationer

I övervakningserbjudandet så tar vi också fram standardiserade driftrapporter som redovisas vid överenskommet intervall. Rapporten som tas fram kan exempelvis redovisa:

 • CPU Last
 • Nätutnyttjande.
 • Prestanda i disksystem.
 • Lastrapport.
 • Trendanalyser.

Vårt övervakningserbjudande är flexibelt och kan anpassas för att passa just era behov.

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden