info@areax.se  info@areax.se  08-635 95 00  08-635 95 00          

VÅRA HJÄLTAR TILL DIN TJÄNST!

Våra hjältar har 30 års erfarenhet av telekommunikation och datanät. Vi tillhandahåller konsulttjänster för server, lagring, backup, nät, VPN, brandvägg och annan teknik. Våra konsulter är certifierade av de flesta på marknaden förekommande leverantörer, deras produkter och framtidens utmanande teknik.

KONSULTTJÄNSTER – EXPERTSTÖD

Vi hjälper till med alla typer av expertstöd. Många kunder vill ha hjälp med en genomgång av sitt befintliga hyrda nät, VPN, routrar eller brandväggar. Antingen i rent förbättringssystem eller i olika typer av integrations eller redundansfrågor. Något som ligger i framtiden är införandet av IP version 6 samt införande av andra avancerade säkerhetsfunktioner.

Våra superkrafter sträcker sig även till möjlighet att använda våra resurser till konfigurationsarbete, implementering samt omläggningar eller omkopplingar av operativa live miljöer.

Fiberdata har lång erfarenhet av integration och utveckling. Från anpassningar av delsystem till fullständiga systemlösningar och systemintegrationer. Med vår övergripande förståelse för näten, gränssnitten samt de förekommande processer som ett datacenter bygger på kan vi snabbt förstå behov och problem samt leverera de lösningar som krävs. De utvecklare vi anlitat arbetar alltid i nära dialog med våra kunder och med våra egna projektledare och nätverkstekniker. Detta för att säkra förståelsen för såväl aktuella kundkrav som för de tekniska lösningarna i servrar och nät. Denna nära samverkan tillsammans med en väl etablerad metodik för utveckling, testning, ändringshantering och versionshantering är vår garanti för väl fungerande systemlösningar.

 

Kontakta oss

Fiberdata AB
Kvarnkroken 7
805 92 Gävle

Box 6027
800 06 GÄVLE

Växel: 08-635 95 00
Fax: 026-63 51 01

Based in sweden

Based in Sweden